Colectarea şi transportul apelor uzate: în ce constă şi cum se realizează

634
Colectarea şi transportul apelor uzate: în ce constă şi cum se realizează

Procesarea apelor uzate urbane se face în baza unui regulament-cadru aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) la începutul anului 2021. Apele din gospodăriile populaţiei sau din mediul industrial, poluate cu diverse substanţe, sunt evacuate prin sistemul de canalizare. Modul de exploatare şi descărcare a apelor uzate în mediul acvatic este reglementat din raţiuni de sănătate publică şi din grijă pentru mediul înconjurător. Iată care sunt normele legale în vigoare cu privire la colectarea şi transportul apelor uzate:

Ce sunt apele uzate

În urma utilizării de către oameni, apa intră în contact cu diferite substanţe biologice sau chimice. Prin urmare, îşi schimbă caracteristicile şi nu mai este potabilă. Înainte de a ajunge în mediul acvatic natural sau în pânza freatică prin sol, apele uzate trebuie curăţate. Din punct de vedere al tipului poluanţilor, apele uzate se împart în mai multe categorii:

Ape uzate menajere

Apele uzate menajere provin din gospodării sau servicii şi rezultă de regulă din metabolismul uman şi din activităţile menajere.

Ape uzate meteorice

Apele meteorice provin din precipitaţiile atmosferice. Se mai numesc şi pluviale şi au o reţea de canalizare separată de cea a apelor uzate menajere. În stare naturală, apele meteorice nu sunt poluate. Poluarea intervine după ce apa acumulată din precipitaţii parcurge anumite terenuri sau suprafeţe contaminate cu îngrăşăminte cu azot, pesticide, material antiderapant, substanţe de curăţare sau întreţinere a drumurilor sau alte substanţe periculoase.

Ape uzate industriale

Apele uzate industriale sunt cele care provin din diverse procese comerciale sau industriale.

Ape uzate urbane

Apele uzate urbane pot fi ape uzate menajere sau un amestec al acestora cu ape uzate industriale şi/sau ape meteorice.

În ce constă colectarea şi transportul apelor uzate

Autorităţile locale administrează servicii publice de procesare a apelor uzate. Acestea amenajează şi întreţin sistemul de canalizare şi asigură tratarea apei colectate în staţii de epurare, astfel încât apa rezultată din instalaţii să poată fi eliberată în natură în siguranţă. Racordarea la sistemul public de canalizare este garantată şi se face fără discriminare, prin încheierea unui contract de prestări servicii în urma îndeplinirii anumitor condiţii.

Ce este căminul de racord

Autorităţile pun la dispoziţia tuturor cetăţenilor un sistem de canalizare. Accesul de la instalaţia din propria gospodărie până la canalizarea localităţii revine în responsabilitatea beneficiarului. Între instalaţia din casă şi sistemul public de procesare a apelor uzate, fiecare proprietar trebuie să amenajeze un cămin de racord. După cum o arată şi numele, rostul căminului este de a racorda instalaţia casnică la sistemul de canalizare. Construcţia propriu-zisă trebuie să fie vizibilă şi accesibilă pentru lucrări de întreţinere sau citiri de contor. În cămin, se va realiza conexiunea cu o conductă de racordare. Amplasamentul căminului de racordare va fi la 1-2 metri faţă de clădire, în cazul imobilelor fără curte şi neîmprejmuite, în timp ce pentru imobilele cu incinta închisă va fi la 1-2 metri de împrejmuire.

Ce sunt staţiile de pompare

Acolo unde există o diferenţă de nivel între locul de ieşire a apei uzate din clădire şi receptorul din canalizare se impune instalarea unei staţii de pompare pentru apele uzate. Echipamentul preia într-un bazin cilindric şi pompează toate tipurile de apă uzată. Transportul apei se face prin intermediul unor pompe submersibile şi al accesoriilor aferente. Dacă direcţionarea la vale a apelor uzate se produce în mod natural acolo unde gradul de înclinaţie este suficient de mare, traseul invers este imposibil fără staţia de pompare. Dimensiunile staţiei se aleg în funcţie de numărul de utilizatori şi de debitul de apă estimat.

Racordarea la sistemul public de canalizare se face în urma întocmirii unei documentaţii. Asigură-te că îndeplineşti toate cerinţele înainte de a începe lucrările propriu-zise. Colectarea şi transportul apelor uzate reprezintă o responsabilitate de sănătate publică şi grijă pentru mediu.